با استفاده از فرمول زیر می توان اندازه هر یک از زاویه ها را بدست آورد.n تعداد اضلاع است و جواب بدست آمده همان اندازه یک زاویه است.

البته توجه داشته باشید که چند ضلعی باید منتظم باشد.نه مانند شکل زیر:

                                                    

 مثال۱:اگر هر یک از زاویه های چند ضلعی ۱۳۵ درجه باشد،تعداد اضلاع این چند ضلعی چند تاست؟

                                                           

مثال۲:هر یک از زاویه های داخلی یک دوازده ضلعی را بیابید؟

                                                    

 

             

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۱ مرداد۱۳۸۹ساعت 1:0  توسط فاطمه مصدقی  |